Bilde av Thore Ryghseter
Bilde: Thore Ryghseter er ansatt som rektor Mjøndalen skole.

Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?

- Arbeidsoppgavene blir stort sett de samme som før, men jeg får andre ledere og flere kolleger å forholde meg til. Det blir spennende. Mjøndalen skole er en stor virksomhet med mer enn 60 ansatte og 565 elever, og arbeidsoppgavene spenner over et stort spekter.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

- Det er naturlig å fortsette som rektor ved Mjøndalen skole selv om kommunen skifter navn.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?

- Dersom du føler deg trygg og trives på arbeidsplassen, så blir både motivasjonen høy og arbeidsutførelsen god. Jeg prøver å legge til rette for dette som leder.

Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?

- Jeg holder meg i god fysisk form og kobler av med å være ute i naturen.

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?

- Jeg forventer at tilbudet til elevene i den nye kommunen blir enda bedre enn den er i dag, selv om dagens tilbud i Nedre Eiker er meget godt.

Hvilket sted i Nye Drammen er ditt favorittsted?

- Drammen by har i løpet av de siste 30 årene blitt en av de fineste byene i landet. Det er alltid trivelig å komme til Drammen sentrum.

Fakta

  • Navn: Thore Ryghseter
  • Alder: 62
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Rektor ved Mjøndalen skole
  • Nåværende stilling: Rektor ved Mjøndalen skole
  • Bosted: Steinberg
  • Sivil status: Gift