BILDE: Liv Busland er ansatt som virksomhetsleder for omsorgstjenester Svelvik, Åskollen og Skoger øst
Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?
- Å arbeide for fag og kvalitetsutvikling i institusjon og hjemmetjenesten. Det blir spennende å bli kjent med institusjoner og hjemmetjenester i Svelvik, og sammen med avdelingslederne i Svelvik og Åskollen arbeide for å finne beste praksis fra de to stedene og sammen gjøre det til vår kvalitativt gode praksis.
Jeg gleder meg også veldig til å være med å utvikle knutepunktet i bydelene. Jeg ser fram til sammen med bydelens innbyggere, frivillige lag og foreninger, ledere av andre tjenester i bydelen, politikere og næringsliv å skape et aktivt samfunn og gode tjenester for innbyggere i bydelen i alle aldersgrupper.
Hvorfor ville du ha denne jobben?
 - Jeg trives med å være en aktiv deltager både der beslutninger blir tatt, og i arbeidet med å nå fastsatte mål.
Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
- Jeg har godt humør. Har en sterk tro på at alt er mulig hvis vi bare arbeider sammen. Jeg vet hva jeg mener, men tror selv at jeg er flink til å lytte til andres ideer og synspunkter. Ellers liker jeg en viss grad av orden, og at oppgaver blir utført i rett tid.
Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?
- Jeg henter energi i samhandling med andre mot felles mål, den delte gleden når vi lykkes, den gode replikken når ting går litt trått og selvfølgelig gjennom samhandling med brukere av våre tjenester.
Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?
- Jeg har forventninger om at Nye Drammen kommune skal bli et godt sted å bo for innbyggerne i alle aldersgrupper.
Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?
- Måneskinnsheiene i Finnemarka.

Liv Busland

  • Alder: 61 år
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder omsorgstjenester Svelvik, Åskollen og Skoger øst.
  • Nåværende stilling: Virksomhetsleder i Åskollen helse- og omsorgsdistrikt
  • Bosted: Drammen
  • Sivil status: Enke