Bilde av Hjørdis Trolsrud
Bilde: Hjørdis Trolsrud er ansatt som virksomhetsleder avlastning og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?
- En av de viktigste oppgavene jeg vil ha som virksomhetsleder når vi nå skal etablere en ny kommune er å bidra til at vi bygger en ny felles kultur, og sikre forankringen hos alle ansatte av en ny arbeidsform i tråd med «Politisk plattform» og «Veivalg Nye Drammen». Vi bygger noe nytt og brukerne skal merke en forskjell – en enda større grad av brukermedvirkning og et sømløst helhetlig tjenestetilbud.
Som leder vi jeg bidra til å skape rammer og rom for den tjenesteutvikling som skal skje i dialogen mellom brukere og ansatte, for å få til en best mulig utnyttelse av ressursene til det beste for brukerne og tjenesten. Trygge og støtte avdelingslederne og øvrige ansatte, for å skape rom for kreativitet – at man skal tørre og tenkte nytt og «utenfor boksen» for sammen med brukerne å finne gode løsninger. Samtidig er det viktig å ha en god balanse mellom utvikling og det å videreføre noen av de gode løsningene fra de tre tidligere kommunene.

Hvorfor ville du ha denne jobben?
- Denne jobben ønsket jeg på grunn av mitt engasjement og tro på «prosjektet» Nye Drammen. Jeg vil være med å bidra og påvirke, når vi nå skal bygge opp en ny kommune. I samarbeidet med andre, bidra med min erfaring og kompetanse på tvers av virksomheter, for å skape noe nytt og bidra til å utvikle en kommune hvor folk opplever det godt å bo.

Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
- Tilbakemeldingene jeg får er at jeg er en tydelig og besluttsom leder. En leder som engasjerer og motiverer. Jeg har mye humor, er en som lytter og en som kan endre en beslutning dersom det er gode argumenter for det. Jeg har lang ledererfaring og de siste 25 år på virksomhetsledernivå. I løpet av disse årene har jeg vært gjennom mange endringsprosesser, som vil være en god erfaring å ha med seg inne i det arbeidet vi skal gjøre fremover i den nye kommunen.
Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?
- Jeg får mye energi gjennom samarbeid og dialog med gode kollegaer – utveksle erfaringer og ideer. Alle kan ikke være gode på alt og det å kunne bidra med gode ideer og forslag til løsninger til andre og få det samme tilbake, det gir energi.

Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?
- Jeg har klare forventninger til Nye Drammen om et felles «eierskap» til innbyggerne/brukerne og de tjenestene vi skal levere. Innbyggerne/brukerne skal oppleve at vi har et godt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen. At virksomhetene er samkjørte i tjenesteleveransen ut til innbyggerne/brukerne og at de opplever et godt samarbeid og en reell medvirkning i møte med oss.
I sterk konkurranse med andre kommuner, gir en så stor kommune oss mulighet til å etablere et attraktivt stort fagmiljø. Forhåpentligvis vil dette bidra til god rekruttering for å sikre faglig gode tjenester i årene fremover. Jeg har en forventning om at alle i organisasjonen bidrar til at vi lykkes med de målsettinger som er satt for den nye kommunen.
 
Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?
- Jeg har i grunnen ikke noe spesielt favorittsted – det finnes så mange flotte steder og kvaliteter i den nye kommunen. Jeg har etter hvert blitt godt kjent i hele den nye kommunen, både gjennom å ha jobbet i alle de tre nåværende kommunene og gjennom fritidsaktiviteter. Det må likevel sies at Nesbygda, hvor jeg er født og oppvokst, selvfølgelig ligger mitt hjerte nært.

Hjørdis Margrethe Trolsrud

 
  • Alder: 58
  • Stilling i Nye Drammen kommune:
  • Virksomhetsleder: avlastning og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Nåværende stilling: Tjenesteleder, tjenester for funksjonshemmede, Senter for oppvekst
  • Bosted: Nesbygda i Svelvik kommune
  • Sivil status: Singel