BILDE: Geir Solli er ansatt som virksomhetsleder for miljø og landbruk.
Hva er de viktigste oppgavene i jobben du får i Nye Drammen kommune?
- Etablering av en ny avdeling som skal bestå av miljø og landbruk.
Hvorfor ville du ha denne jobben?
- Virker som en veldig utfordrende jobb, kanskje spesielt fordi at det ikke har vært noen landbruksavdeling på mange år i noen av de tre kommunene. Virksomheten skal bestå av to fagområder som kan ha litt forskjellige prioriteringer. Utfordringen blir å få dette til å fungere sømløst.
Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?
- Relativt rolig, prøver å få etablert en god og åpen kultur, slik at alle har mulighet for å bli hørt. Prøver å gi varierte oppgaver.
Hvor henter du energi fra for å utføre lederjobben på en best mulig måte?
- Gode samarbeidspartnere, bruker naturen veldig mye for å koble av, hente inspirasjon og ikke minst litt fysisk aktivitet.
Hvilke forventninger har du til etableringen av Nye Drammen kommune?
- At vi får tilgang på et mye større nettverk og enda bedre muligheter til å holde seg faglig oppdatert.
Hvilket sted i Nye Drammen kommune er ditt favorittsted?
- Fossekleiva er flott. Jeg er så ny i jobben og området at jeg er enda på utforsking av nærmiljøet.

Geir Solli

  • Alder: 58
  • Stilling i Nye Drammen kommune: Virksomhetsleder Miljø og Landbruk
  • Nåværende stilling: Avdelingsleder landbruk
  • Bosted: Berger
  • Sivil status: Lykkelig gift med Vibeke, to barn og fire barnebarn