Svelvik, Nedre Eiker og Drammens oppdrag med å danne en ny kommune sammen var en av hovedpunktene i et nasjonalt seminar for landets kommuner på Lillestrøm denne uken.

Bilde fra konferansen

Ny kommune i Drammensregionen var ett av hovedtemaene for en nasjonal konferanse for norske kommuner denne uken. Fra venstre: Anne Høyer, John Ole Olsen, Bent Inge Bye og Gro Herheim. Nærmest kamera: Åsmund Vetti, KS.

Seminaret pågikk over to dager med KS som arrangør. KS er en interesseorganisasjonen for landets kommuner. Et av hovedpunktene på programmet var «Slik jobber Drammen, Svelvik og Nedre Eiker: Ulike perspektiver for sammen å søke merverdi av kommunesammenslåingen.»

Innledere

Innlederne for de tre kommunene var hovedtillitsvalgt Anne Høyer (Delta) i Drammen kommune, hovedvernombud John Ole Olsen i Drammen kommune, rådmann Gro Herheim i Svelvik og ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker.

Etter at de fire hadde holdt sine innlegg, var det en rundbordkonferanse der de tre diskuterte prosessen så langt, og hva den kommer til å kreve i fortsettelsen. Denne diskusjonen ble ledet av Åsmund Vetti i KS.

Inkludere

Alle de fire innlederne understreket betydningen av å inkludere både de tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessen. De ansatte er en nøkkelen til et godt sluttresultat. Både Gro Herheim i Svelvik og Bent Inge Bye i Nedre Eiker fortalte om en tidvis tornefull prosess fram til erkjennelsen av at en storkommune er best for innbyggerne, både fordi større muskler gir bedre tjenester for folk flest, men også fordi de store utfordringene fremover kjenner ikke kommunegrenser. 

Da ordstyrer i samtalen etterpå, Åsmund Vetti fra KS, spurte representanmtene fra Drammen, Svelvik og Nedre Eiker om hva som er det aller viktigste for at prosessen fremover skal lykkes, svarte ordfører Bent Inge Bye med å sitere Ibsens Brand: «Det er viljen som gjelder! Viljen frigjør eller feller!»

Fra nei til ja

Selv fortalte han hvordan han hadde gått fra nei til ja i spørsmålet om sammenslåing er best for Nedre Eikers innbyggere, og når han nå har bestemt seg, går han inn for oppgaven med hud og hår: Det er viljen som gjelder!

Konferansen ble tatt opp, og kan ses i sin helhet på Youtube. Ved å følge linken nedenfor som omhandler første dag av konferansen, kan en se det lokale innslaget med våre lokale innledere og påfølgende samtale ca en time og 44 minutter ut i sendingen.