Fellesnemnda var enige om å flytte Ytterkollen tilbake til kommunedel Mjøndalen.

- For meg virker det veldig fornuftig å flytte kommunedel Ytterkollen til Mjøndalen, sa Drammen Arbeiderpartis Eivind Knudsen da Fellesmenda behandlet saken, og ingen var uenig med ham i det.

Først ble Ytterkollen lagt til kommunedel 1, som vil si en del av Mjøndalen.

Men de fleste innbyggerne i grunnkrets Ytterkollen bor øst i grunnkretsen, der en naturlig sammenhengende grend er delt av en gammel kommunegrense. Dermed ble det anbefalt at grensen ble flyttet slik at Ytterkollen skulle gå østover mot kommunedel 4, Rødskog/Gulskogen.

Fellesnemnda var derfor enige i formuleringen «Grensen mellom kommunedel 1 (Mjøndalen) og kommunedel 4 (Rødskog + Gulskogen) justeres ved at grunnkretsen Ytterkollen går fra kommunedel 1 til kommunedel 4.»

Ytterkollen velforening har vært blant dem som har ment det er en dårlig løsning at Ytterkollen er en del av Gulskogen, og ba derfor om Ytterkollen ble lagt tilbake i kommunekrets 1, altså Mjøndalen.

Velforeningen beskrev i sitt brev hvordan Ytterkollens innbyggere både historisk og funksjonelt er tilknyttet Mjøndalen gjennom skole, fritidsaktiviteter og kirke – og påpeker betydningen av de sosiale nettverkene som utvikles rundt dette og hvordan det bidrar til stedstilknytning og stedstilhørighet.

På bakgrunn av dette brevet ble det gjennomført et møte på Ytterkollen grendehus. På møtet var medlemmer fra Ytterkollen velforening, ledet av Pål Svennes, i tillegg til Mads Hilden fra fellesnemnda og Hilde Haslum fra prosjektrådmannens stab.

Det kom mange innspill. Momenter som skolegrenser, nærmiljø, handelssentrum og historisk tilknytning var punkter som ble tatt med i den videre vurderingen.

I saksfremlegget til prosjektrådmannen var anbefalingen at Ytterkollen skulle tas med i Mjøndalen igjen, noe fellesmnemnda var enig i.

Også Venner av Skoger og Skoger skole har bedt om endring av grensene. Prosjektrådmannen anbefalte imidlertid ikke  en justering der, og ingen i fellesnemnda tok heller til orde for det.