Arbeidet med å skape Nye Drammen kommune pågår for fullt. Et av målene er å bli den mest innovative kommunen i Norge.

Vi vil gjerne høre dine tanker og ideer om hvordan de kommunale tjenestene kan se ut i Drammen i 2025.

  • Du inviteres derfor til et idéverksted på Union Scene torsdag 14. februar klokka 17.00 – 20.30

Anita Krohn Traaseth holder åpningsforedrag om temaet: «De nye digitale mulighetene». Krohn Traaseth er avtroppende direktør i Innovasjon Norge.

Grupper

På verkstedet jobbes det med ideer i grupper. Gruppene er organisert etter tema og du velger selv hvilke tema du helst vil jobbe med.

  • Helse og omsorg
  • Skole og oppvekst 
  • Smarte byer 
  • Tilgjengelig kommune 
  • Miljø 
  • Åpent tema

Materialet fra dette verkstedet blir videreutviklet og fulgt opp av et idéutvalg bestående av fem politikere og noen av deltakerne. Dette materialet vil utgjøre et viktig grunnlag for den digitaliseringsstrategien nye Drammen kommune nå skal utvikle.

Vi håper du har anledning til å delta på vår idédugnad som en av våre spesielt inviterte. I tillegg til spesielt inviterte åpner vi for påmelding for innbyggere i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen.

Det blir lett servering.

Påmelding

Finn ditt tema og meld deg på

  • Frist for påmelding er fredag 11. februar

Elly T Thoresen
Leder ideutvalg for «Digitale Drammen 2025»