Det er innkjøringsproblemer med Public 360. Møtedokumentene til møtene 24. januar 2019 er derfor ikke tilgjengelig i innsynsløsningen på nett.

Du finner innkallingene til møtene her: