Derfor etablerer vi nye Drammen kommune

1. januar 2020 går Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune sammen i en ny kommune, som skal hete Drammen. Det er fem hovedhensikter med kommunereformen. Disse fem årsakene til at vi ønsker å danne en ny kommune sammen, er tilfeldig rangert. Vi kan ikke si at den ene hensikten er viktigere enn de andre, men samlet sett betyr de at en kommunereform er overmoden i Drammensregionen.

Publisert: