Fellesnemnda for nye Drammen kommune

Tid: 09. november kl. 09.00
Møtet holdes på Gamle Kirkeplass 7 (det gamle fylkeshuset.)

Møtet er åpent for publikum.