Politisk arbeidsgruppe for lokaldemokrati som ledes av Merete Andrea Risan, holdt sitt første møte på Gamle kirkeplass 7 fra kl 13.00 til 14.30. Nedenfor følger båder møteinnkalling og dagsorden, referat og en skisse til videre plan for arbeidet.

Møteinnkalling og dagsorden for møtet.

Møtereferat.

Skisse til aktivitets- og arbeidsplan.