Møteinnkalling Prosjekt P2 "identitet, symboler og felles kultur. Møtet holdes på Gamle kirkeplass 7. Møtestart: 14:30.

Møteinnkalling og dagsorden.

Møtereferat.