Den politiske arbeidgruppa for identitet, symboler og felles kultur (P2) har møte på Gamle kirkeplass 7, 14. februar klokken 19.

Møteinnkalling.

Vedlegg: Historisk bakgrunn.