Vedtaksmøte i fellesnamnda og felles partssammensatt samarbeidsutvalg.

Tid: Torsdag 14.12.17