Den politiske arbeidsgruppa for lokaldemokrati har møte på Gamle kirkeplass 7 (prosjektkontoret) 15. februar klokken 13.

Møtet er åpent for publikum.

Innkalling