Fellesnemnda og felles partssammensatt utvalg holder møte.

Tid: Torsdag 26. oktober fra klokken 09.00.

Sted: Gamle Kirkeplass 7 (det gamle fylkeshuset)

Møtet er åpent for publikum.

Saksliste.