Fellesnemnda for Nedre Eiker, Svelvik og Drammen og felles PSU (partssammensatt utvalg)
Tid: 24. august kl. 09.00
Sted: 2. etasje på biblioteket i Drammen

Se sakspapirer for møtet i fellesnemnda i innsynsportalen til Drammen kommune 
Se sakspapirer for møtet i Felles PSU i innsynsportalen til Drammen kommune