Fellesnemnda for Nedre Eiker, Svelvik og Drammen og felles PSU (partssammensatt utvalg)

Tid: 21. september kl. 09.00
Sted: NB! Møtet er flyttet til det gamle fylkeshuset på Gamle Kirkeplass, ved siden av statuen av Torgeir Vraa.

Møtet er åpent for publikum..

Se sakspapirer for møtet i fellesnemnda i innsynsportalen til Drammen kommune
Se sakspapirer for møtet i Felles PSU i innsynsportalen til Drammen kommune