Fellesnemnda for nye Drammen kommune

Tid: 12. oktober kl. 12.00 (merk tiden!)
Møtet holdes på Gamle Kirkeplass 7 (det gamle fylkeshuset.)

Møtet er åpent for publikum.

Les saksdokumenter til møtet her.