Tid: 10-20 og 9-16

Sted: Lillestrøm

Les mer om konferansen på KS sine nettsider.