Fellesnemnda og Felles Partssammensatt utvalg holder møte i kantina på Gamle kirkeplass 7 klokken 09.00 torsdag 3. mai.

Dagsorden