Møteinnkalling

Politisk arbeidsgruppe P2: Identitet, symboler og felles kultur:

Tid og Sted:; Gamle kirkeplass 7, klokken 18.00 30. mai

Møteinnkalling P2 Identitet symboler og felles kultur 30.05.18.pdf

Referat 30.05 P2