Innkalling til møte i politisk arbeidsgruppe P2: Identitet, symboler og felles kultur.

Møtet er åpent for publikum.

Sted: Gamle kirkeplass 7. Tid: klokken 19.00

Møteinnkalling (pdf)

Plan, involvering og prinsipper (saksfremlegg)

Referat.

Powerpoint-presentasjon som ble vist under møtet.