Fellesnemnda og Felles partssammensatt utvalg holder møte på Gamle Kirkeplass 7 (det gamle fylkeshuset) torsdag 26. oktober fra klokken 13.30. Sakspapirer finner du her:

Saksdokumenter for Fellesnemnda

Saksdokumenter for Felles partssammensatt utvalg