Fra 2018 blir nyhetsbrevene publisert på de tre kommunenes intranett.

Nyhetsbrev 6, 2017

Arbeidet med ny kommune fortsetter, og både ansatte og politikere på tvers av nåværende kommunegrenser møtes.

Publisert:

Nyhetsbrev 5, 2017

I september ble det ansatt ny prosjektrådmann, fellesnemnda var på studietur til Danmark, lederne i våre tre kommuner har startet kulturbygging, og det jobbes godt i de ulike arbeidsgruppene.

Publisert:

Nyhetsbrev 4, 2017

August har vært en travel måned med lansering av nyedrammen.no, felles kommunestyremøte og Fellesnemnda har startet sitt arbeid.

Publisert:

Nyhetsbrev 2, 2017: Kartlegging og samarbeid

Utdanningspolitikere i de tre kommunene møtte hverandre i Svelvik 15. mai for å bli informert og for å utveksle erfaringer. Dette er ett av flere tiltak i de kartleggings- og samarbeidstiltakene som nå pågår i forberedelsene fram mot en ny kommune.

Publisert: