Nedre Eikers ordfører Bent Inge Bye ble enstemmig valgt til å lede arbeidet med å bygge den nye kommunen da Fellesnemnda ble konstituert 22. juni.

FellesnemdaDet var raushet og gjensidig forståelse som preget stemningen i det aller første møtet i Fellesnemnda som ble arrangert i Skur1 på Drammen Havn. Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen, ble valgt til nestleder i Fellesnemnda, men understreket sterkt at Fellesnemnda er ett organ, og at alle tolv medlemmer hele tiden skal sitte på den samme informasjonen. Hvem som er leder eller nestleder får således ingen betydning for sakene som skal behandles og informasjonen som deles.

Etter konstitueringen består nå Fellesnemnda av: Bent Inge Bye, Nedre Eiker Ap (leder), Tore Opdal Hansen, Drammen Høyre, nestleder, Elly Thoresen, Nedre Eiker Høyre, Tor Tveter, Nedre Eiker Høyre, Andreas Muri, Svelvik Høyre, Jonn Gunnar Lislelid, uavhengig, Svelvik, Mads Hilden, Svelvik Ap, Tove Paule, Drammen Høyre, Merete Risan, Drammen Ap, Arve Vannebo, Drammen Ap, Lavrans Kierulf, Drammen FrP, Torbjørn Faber Geirbo, Drammen MDG.

Navnet på den nye kommunen blir Drammen

Den nye kommunen som blir født 1. januar 2020, skal hete Drammen. Det har nå de tre kommunestyrene bestemt. Svelvik og Drammen gikk enstemmig inn for Drammen, mens det var et flertall med fem stemmers overvekt for Drammen i Nedre Eiker kommunestyre. Hovedårsaken til at det har vært så bredt flertall for Drammen, er at det ikke er bare navnet på en by, men Drammen har også gitt navnet til hele regionen: Drammenselva, Drammensfjorden, Drammensregionen, Drammensmarka, osv. Formelt blir navnet bestemt i et felles kommunestyremøte på Fossekleiva i Svelvik 16. august. Av praktiske årsaker vil den nye kommunen gå under navnet Nye Drammen fram til 2020, slik også navnet Nye Asker brukes om prosjektet fram mot den nye storkommunen av Hurum, Røyken og Asker.

Ny nettside: Sammeni2020.no

Den viktigste informasjonskanalen for den nye kommunen vil i noen uker ha navnet sammeni2020.no. Denne nettadressen, altså www.sammeni2020.no, har avløst den tidligere bloggen drammenogsvelvik.com. Denne nettsiden begynner å finne sin form, og all relevant informasjon legges etter hvert ut på denne siden. Vi er også å finne på Facebook, der Sammen i 2020 har nærmere 1400 følgere. Facebook-brukere i de tre kommunene oppfordres til å «like» eller følge siden. Da spres informasjonen til flere. Det vil også bli lagt ut saker på denne nettsiden i løpet av sommeren.

Vi møtes på Drammensbiblioteket

Fellesnemnda har valgt å legge sine møter til Drammensbibliotekets 2. etasje på Papirbredden. Det oppleves både som «nøytral grunn» i motsetning til et rådhus, og er en åpnere og mer inkluderende møtearena enn en kommunestyresal. Møte i Fellesnemnda og i felles PSU (PSU = partssammensatt utvalg, som også består av ansattes representanter) er åpne for publikum.

Til Drammensbiblioteket er det enkelt å komme for alle i hele den nye kommunen, og det er dessuten mulig å bestille en kopp kaffe eller litt å bite i fra kantina. Møterekka for Fellesnemnda og PSU gjennom høsten er allerede lagt.

Møtefrekvensen er noe hyppigere for Fellesnemnda enn for PSU. Alle møtene starter klokken 09.00:

  • 24. august (+ felles PSU)
  • 7. september
  • 21. september (+ felles PSU)
  • 12. oktober
  • 26. oktober (+ felles PSU)
  • 23. november (+ felles PSU)
  • 14. desember (+ felles PSU)

Prosjektrådmann

Prosessen med å ansette prosjektrådmann, er i gang. Stillingen blir utlyst i disse dager, og prosjektrådmannen vil være på plass i løpet av høsten. Denne prosjektrådmannen skal lede sammenslåingsprosessen fram til ny kommune er etablert, og deretter bli den øverste administrative lederen i den nye kommunen.

Vår felles historie, målt i hyllemeter

ArkivgruppaI nyhetsbrevene til de ansatte kommer vi i fortsettelsen til å hilse på noen av de ulike kartleggings- og arbeidsgruppene som er i virksomhet, hvem de er og hva de holder på med. Denne gangen ser vi nærmere på arkivgruppa som kan mer enn de fleste om vår felles identitet og historie. Denne kartleggingsgruppa består av Tom Oddby (Drammen), Trine Larsen (Drammen) Tone Lystad Olsen (Svelvik) og Heidi Helgesen (Nedre Eiker), og den har et omfattende mandat. Den skal blant annet kartlegge daglige post- og arkivfunksjoner og behovet for både elektronisk og papirbaserte depoter. Den skal dessuten se på hvordan en kan gjøre arkivene tilgjengelig for publikum, samt vurdere formidling knyttet til lokalhistoriske arkiver og samlinger.

Drammen kommunes historiske papirarkiv er alene på over 4 500 hyllemeter, altså om lag avstanden fra Ligo-senteret på Åssiden til rådhuset i Drammen sentrum. Drammens arkiv befinner seg i byen, mens Nedre Eikers og Svelviks arkiv er lagret i henholdsvis Notodden og Kongsberg. Man skal blant annet se på om det er hensiktsmessig å spre arkivene på den måten, eller om det er best å flytte de «hjem».

Arkivgruppen har også ansvar for det digitale arkivet, sier Tom Oddby som leder gruppen.

-Kommunereformen gir utfordringer på mange områder for alle kommuner som er berørt. Flere milliarder dokumenter i daglig bruk – både på papir og digitalt lagret – skal skifte eiere både fysisk og juridisk, sier Oddby.

- Titusenvis av hyllemetere med arkiver med kommunal historie skal gjennomgås, registreres og flyttes. Et hundretalls IT-systemer med arkivverdig informasjon skal avsluttes og arkiveres for ettertiden. Og ikke minst skal enorme mengder med personsensitiv informasjon overføres fysisk og juridisk, fortsetter Oddby.

- I forbindelse med kommunereformen må det derfor være et stort fokus på arkiv, slik at fremtidens kommune-Norge ikke opplever dokumentasjonstap eller uklarheter rundt arkivforvaltningen, avslutter Tom Oddby, nedenfor avbildet sammen med resten av kartleggingsgruppa.

God sommer

Da ønsker vi alle ansatte i de tre kommunene god sommer, og neste nyhetsbrev kommer i august.