I september ble det ansatt ny prosjektrådmann, fellesnemnda var på studietur til Danmark, lederne i våre tre kommuner har startet kulturbygging, og det jobbes godt i de ulike arbeidsgruppene.

Slik sikres pensjonsordning i ny kommune

Svelvik og Nedre Eiker har sin tjenestepensjon i Kommunal landspensjonskasse (KLP), mens Drammen har sin egen pensjonskasse (DKP). Lærere er medlemmer av Statens pensjonskasse. For de arbeidstakere som er innmeldt i kommunale pensjonskasser, må en ny pensjonsordning være vedtatt og iverksatt når nye Drammen etableres 1. januar 2020.

Fellesnemnda har opprettet en egen arbeidsgruppe som bestiller en pensjonsanalyse. Når pensjonsanalysen foreligger og er behandlet i de tre kommunene, blir det opprettet et pensjonsutvalg. Dette utvalget skal bestå av fire medlemmer fra fellesnemnda og fire medlemmer fra arbeidstakerne, med administrativ støtte fra rådmennene i de tre kommunene. Pensjonsutvalget innstiller så til fellesnemnda som kommer med en innstilling som behandles i de tre kommunestyrene.

Slik sikres og trygges en best mulig pensjonsordning for alle ansatte i den nye kommunen. De som ønsker en mer grundig informasjon i denne saken, bes gå inn på nyedrammen.no, og under «møtekalender» lese sakene 12 og 17 til fellesnemnda.

Sammen bygger ledere felles kultur

Onsdag 20. september var 127 ledere i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner på besøk hos ulike virksomheter i de tre kommunene. De var fordelt i tverrfaglige grupper. 

Deretter ble det en fellessamling for å starte arbeidet med å bli bedre kjent og å bygge en felles kultur, samt skape motivasjon for å skape noe nytt sammen.

Ledersamlingen hadde også som mål å gi et faglig påfyll om organisasjonskultur, bedre kunnskapen om ulike virksomheter i de tre kommunene, samt å motivere for utvikling og kulturbygging. Fra Drammen kommune møtte 58 ledere, Nedre Eiker 39 og Svelvik 30. Et grundigere referat fra ledersamlingen kan leses på nyedrammen.no.

Fellesnemnda på studietur til Danmark

Fra 17. til 19. september var fellesnemnda, tillitsvalgte og representanter fra administrasjonene i de tre kommunene på studietur til Danmark. 

Bakgrunnen var at det er ti år siden danskene gjennomførte sin kommunereform, og vi ønsket å vite mer om danske erfaringer som vi kan trekke nytte av. Vi reiste til Vejle fordi denne kommunen ligner mye på nye Drammen, med omtrent like mange innbyggere og de samme politiske ambisjonene om en flerkjernet utvikling, altså å bygge og skape vekst i hele kommunen.

Blant foredragsholderne var en statsviter som ga oss et overblikk over den danske kommunereformen, ti år etter. To representanter for Vejle kommune ga foredragene «hvordan skape balanse mellom land og by» og «metoder for innbyggermedvirkning», og en tidligere borgermester for en liten kommune som ble en del av en stor, delte sine erfaringer om dette.

En representant for Århus kommune fortalte om hvordan de ser mulighetene for velferdsbygging i en ny storkommune. Detaljer om disse foredragene kan leses på nyedrammen.no. På bildet nedenfor er vi på befaring for å se hva Vejle har gjort med flomsikring.

Arbeidsgrupper

Det er igangsatt flere arbeidsgrupper, og vi som arbeider med kommunereformen får mange spørsmål knyttet til disse. Dette er forståelig ettersom disse gruppene arbeider med spørsmål som er relevante for manges arbeidshverdag, det være seg IKT og digitalisering, rekrutteringspolitikk og omstillinger i tiden fram mot sammenslåingen.

Når det foreløpig ikke er så mye å fortelle fra disse gruppene, er det fordi de fortsatt er i en kartleggings- og utredningsfase. Så fort det foreligger noe konkret, vil de ansatte gjennom sine organisasjoner bli informert og involvert.

I noen av gruppene medvirker også de ansattes organisasjoner allerede. Det gjelder eksempelvis i arbeidet med et omstillingsdokument som omhandler blant annet rutiner for hvordan en skal rekruttere personell i en fase der tre arbeidsgivere skal bli til én. For å yte god informasjon rundt alle disse gruppene og prosessene, vil vi snart opprette en spørrespalte på nyedrammen.no der vi publiserer de ulike spørsmålene som kommer til oss, og hvilke svar vi gir. 

På nyedrammen.no kan du også under For ansatte få en oversikt over de ulike arbeidsgruppene, mandatene deres, hvem som sitter der og hvor langt de er kommet. Vi vil også bringe reportasjer fra arbeidsgrupper på nyedrammen.no for å opplyse om hva gruppene jobber med.

Elisabeth Enger ny prosjektrådmann

Tidligere i september sendte vi ut epost til alle om at Elisabeth Enger (59) er ansatt som prosjektrådmann i nye Drammen. Enger er i dag sjef for Jernbanedirektoratet, og hun har tidligere blant annet vært rådmann i Lier og Bærum kommuner. Enger blir også rådmann i den nye kommunen fra 1. januar 2020.

Elisabeth Enger (bildet nedenfor) begynner ved nyttår og starter da jobben med å bygge en prosjektorganisasjon som får plass i Gamle Kirkeplass 7 (det gamle fylkeshuset der kemneren holder hus). Der kommer også fellesnemnda og felles partssammensatt til å holde sine møter. Fellesnemnda startet med å holde sine møter på Drammensbiblioteket, men der var det dessverre plassutfordringer.