Kommunalsjef for rus og psykisk helse

Dagny Nordahl Pettersen

 • 957 31 553 

Kommunalsjef for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Espen Sørvig

 • 951 45 117

Kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner

Trine Aas

 • 975 16 607

Kommunalsjef for skole

Thomas Larsen Sola

 • 951 81 290

Kommunalsjef for barnehage

Anne Gjemmestad Nilsen

 • 951 09 077

Kommunalsjef for helsetjenester

Anne Hilde Crowo

 • 909 10 780

Kommunalsjef for forebyggende tjenester

Siri Sørensen

 • 901 46 196

Kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet

Jorunn Larsen

 • 975 09 091

Kommunalsjef for arealplan og miljø

Heming Herdlevær

 • 905 94 674

Kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel

Bertil Horvli

 • 906 71 838

Stabsleder for organisasjonutvikling og kompetanse

Marit Nielsen

 • 916 35 897

Stabsleder for plan og strategi

Paul Røland

 • 416 26 864

Stabsleder for fellestjenester

Erik Brun-Pedersen

 • 911 94 087

Stabsleder for oppfølging og analyse

Fredrik Holtan

 • 952 61 202

Kommunikasjonssjef

Lars Arntzen

 • 920 60 223