Skole

Aronsløkka skole

Lena Kilen-Westrum

 • 996 18 953

Bragernes skole

Odd Sveen

 • 997 77 199

Brandengen skole

Gro Tveten

 • 907 25 212

Børresen skole

Marianne Dahl Haagensen

 • 976 33 139

Danvik skole

Øyvind Lybæk Hansen

Eknes ungdomsskole

Anne Margrethe Hornsrud

Fjell skole

Arnstein Larsen

 • 902 43 477

Frydenhaug skole

Eli Hirch Berggren Bekk

 • 924 47 449

Galterud skole

Jan Dag Michalsen

 • 482 67 227

Gulskogen skole

Randi Nysæther

 • 976 16 734

Hallermoen skole

Monica Myrvold Berg

 • 950 51 244

Killingrud ungdomsskole

Grethe Bøe Hauger

 • 477 57 476

Kjøsterud skole

Jon Espen Palm

 • 464 30 050

Konnerud skole

Cathrine Wessmann

 • 478 81 095

Krokstad skole

Åge Ryghseter

 • 911 08 830

Marienlyst skole

Åse Kalfoss

 • 416 92 670

Mjøndalen skole

Thore Ryghseter

 • 915 62 102

Rødskog skole

Frode Myhre Ellingsen

 • 918 51 806

Skoger skole

Pål Baklid

 • 481 56 856

Solberg skole

Grethe Eggerud

 • 416 21 033

Stenseth skole

Anlaug Mork

 • 918 41 875

Steinberg skole

Anette Haugberg Penk

Svelvik ungdomsskole

Kirsten Johnsrud

 • 913 68 351

Svensedammen skole

Audun Martinsen

 • 971 66 095

Tangen skole

Edel Karin Wøien

 • 950 34 414

Tømmerås skole

Hilde Stavdal

 • 917 40 721

Veiavangen skole

Torill Risdal Lund

 • 911 68 617

Vestbygda skole

Marianne Norman Johansen

 • 414 62 189

Voksenopplæring

Elisabet Engeset

 • 917 19 371

Øren skole

Renate Blomli Winnes

 • 901 72 916

Åsen skole

Eva Solberg

 • 468 23 904

Åskollen skole

Lars- Christian Gjøsether

 • 900 98 220

Åssiden skole

Jarle Blikken

 • 951 10 270

Barnehage

Barnehageområde 1

Ole Magnus Hetland

 • 934 14 362

Barnehageområde 2

Ellen Strange-Hansen

Barnehageområde 3

Terje Langklopp

 • 404 19 858

Helse og omsorg

Omsorgstjenester Mjøndalen/Krokstadelva

Sudhir Sharma

 • 482 36 200

Omsorgstjenester Åssiden/Solbergelva

Randi Håkonsen

 • 918 78 098

Omsorgstjenester Gulskogen og Danvik/Fjell

Hilde Kristin Arnesen

 • 984 26 738

Omsorgstjenester Konnerud/Skoger vest

Kristina Vejlgaard

 • 905 86 414

Omsorgstjenester Tangen, Marienlyst/Grønland

Kari Johanne Tønnesen

 • 970 44 474

Omsorgstjenester Bragernes

Anita Korsbøen Andersen

 • 994 65 059

Omsorgstjenester Øren

Eva Elisabeth Szutz

 • 469 42 980

Omsorgstjenester Svelvik/Åskollen og Skoger øst

Liv Busland

 • 908 53 732

Ernæring og kjøkkendrift

Knut Espenakk

 • 907 81 605

Tjenestetildeling og koordinerende enhet

Toril Løberg

 • 906 55 543

Psykisk helse og rusarbeid 1

Thor Henning Martinsen

 • 907 61 324

Psykisk helse og rusarbeid 2

Øyvind Schefte

 • 904 12 197

Tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1

Thea K Bye

 • 452 01 335

Tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2

Hege Henriksen

 • 908 79 453

Avlastning og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hjørdis Trolsrud

 • 957 53 391

Pedagogisk/psykologisk tjeneste

Berit Sandvik

 • 473 15 229

Åpent hus - lavterskel helsetilbud

Inger Øverland

 • 416 09 808

Medisinskfaglig virksomhet

Madli Haaheim Indseth

 • 481 00 078

Legevakt

Liv Heidi Brattås Remo

 • 908 25 697

Døgnakutte tjenester i institusjon - helsehuset

Vigdis Bjerke Jægersborg

 • 922 43 610

Aktivitet og rehabilitering

Liv Torild Mytting

 • 986 16 179

Sosiale tjenester

Spesialpedagogiske tjenester barnehage

Torill Østby Wiker

 • 415 92 058

Pilot - lokalt knutepunkt

Kari Dehli Halvorsen

 • 975 78 554

Ny start

Hugo Limkjær

 • 994 93 831

NAV

Katrine Christiansen

 • 55 55 33 33

Barnevern

Elisabeth Lyshaug

 • 977 28 660

Kultur

Bibliotek og møteplass

Jørgen Hovde

 • 452 41 492

Kulturskole og ung kultur

Geir Morten Hansen

 • 467 83 000

Arena, kultur idrett og friluftsliv

Tone Ulltveit -Moe

 • 918 41 560

Arrangement og aktiv fritid

Wilfred Vuillaume

 • 924 43 048

Tekniske tjenester

Arealplan

Lene Basma

 • 934 10 229

Byggesak

Tone Hau Steinnes

 • 978 79 529

Geodata

Håkon Løvli

 • 971 73 403

Miljø og landbruk

Geir Jan-Inge Solli

 • 902 39 165

Utbygging og infrastruktur

Johannes Devold

 • 918 79 792

Samferdsel, vei og park

Frode Vestgarden

 • 909 89 287

Vann og avløp

Live Johannessen

 • 911 77 362

Parkering

Claus Mølbach Tellefsen

 • 905 32 905

Felles tjenester

IKT

Svein Hilding Aasen

 • 950 40 756

Lønn og personal

Anne Kristine Teigen

 • 408 01 499

Regnskap

Kari Mette Øen

 • 934 09 223

Anskaffelser

Morten Deol

 • 992 78 230

Byarkiv

Mone Sveia

 • 916 29 512

1 linje internservice

Torun Johansen

 • 982 24 480

Kompetansesenteret

Lisbeth Bakken

 • 958 51 521

Kommuneadvokat

Ingvild Bråthen

 • 466 11 881

Kemner

Elise Eek Jensen

 • 926 66 283

Kommunale foretak

Daglig leder Drammen Eiendom

Gjermund Riise Brekke

 • 400 01 434

Daglig leder Drammensbadet

Kristina Vinda

 • 32 04 45 44