Vi ønsker dine synspunkter på retningsvalgene som er gjort for den nye kommunen.

Nye Drammen kommune ønsker tilbakemeldinger fra alle innbyggere i den nye kommunen. 

Veivalg Nye Drammen, sammen med innspillene som kommer inn, danner grunnlag for det første økonomiplanen for den nye kommunen.