En interpellasjon er en forespørsel som et medlem av bystyret retter til ordfører. Interpellasjoner skal sendes skriftlig.