Her følger program, foredrag og rapport fra dialogmøtet om Fjell og Brandengen som ble holdt på Fjell bydelshus 31. mai.

Reportasje fra kvelden kan du lese her.

Program dialogmøte,

Rapport fra dialogmøte Fjell Brandengen,

Områdesatsinga på Fjell, ved Lillian Eilertsen

Mobilisering på tvers, ved Signe Myklebust

Arena Fjell, ved Monica Nyhus

Mobilisering av frivillighet, ved Tina F. Brodal