Politisk utvalgsstruktur

I februar ble det arrangert felles formannskapsmøte for de tre kommunene, hvor både formannskapsmedlemmer og administrativ ledelse var invitert. I tillegg til ordførerne, var det tre fagfolk som holdt innlegg om dagens tema, nemlig politisk utvalgsstruktur.

De tre fagfolkene var Signy Irene Vabo, professor i statsvitenskap, Dag-Henrik Sandbakken som er fagsjef i KS, samt Per Olav Lund som er forsker i Østlandsforskning. Ved å klikke på navnene, kan du se presentasjonene til foredragene de holdt.