Prosjektplaner, navn og e-post på prosjektmedlemmer, samt framdriftsplaner, politiske saker og andre viktige dokumenter.

Politiske prosjekter

P1 - Politisk organisering

P2 - Identitet, symboler og kultur

P3 - Regional posisjon

Administrativt-politiske prosjekter

AP1 - Overordnete planer

AP2 - Strategier for tjenesteutvikling

AP3 - Stedsutvikling

AP4 - Arbeidsgiverpolitikk

AP5 - Interkommunale samarbeid og eierskap

AP6 - Økonomisk politikk og handlingsregler

AP7 - Innovasjon og digitalisering

AP8 - Valg 2019

Administrative prosjekter

A1 - Administrativ organisering, ledelse og tjenesteorganisering

A2 - Eiendom

A3 - Kommunikasjon

A4 - IKT, arkiv, matrikkel

A5 - Anskaffelser