NAV Svelvik, NAV Nedre Eiker og NAV Drammen skal slås sammen til ett NAV-kontor for Nye Drammen. Katrine Christiansen, leder av NAV Drammen, er utpekt til å være prosjektleder, og hun er også rekruttert som virksomhetsleder for Nye NAV.

Styringsgruppe for prosjektet:

  • , leder NAV Vest-Viken
  • , dirketør for arbeid og inkludering Nye Drammen
  • Representanter for kommunene: (Svelvik), (Nedre Eiker), (Drammen)
  • Tillitvalgte: (NTL, NAV), (Fagforbundet Svelvik), (DELTA, Nedre Eiker), (FO, Drammen)
  • Prosjektstøtte: Randi Kristin Breda (rådgiver NAV Vest-Viken), Ulla Nordgarden (programkoordinator, Nye Drammen)

Møtereferater