Et samarbeid om nye kontrakter for de tre kommunene er formalisert. Prosjektet utvikler nye innkjøpssamarbeid med andre kommuner/regioner

Prosjektplan

Medlemmer