Prosjektet er avsluttet. Ansvaret ligger hos ny virksomhetsleder for anskaffelser Morten Deol.

Prosjektplan

Medlemmer