Prosjektet er avsluttet. Ansvaret med å overføre kontrakter og samordne anskaffelser ligger hos ny stabsleder for fellestjenester i Nye Drammen, Erik Brun Pedersen og virksomhetsleder for Anskaffelser, Morten Deol.

Prosjektplan

Medlemmer