Prosjektet har som mandat å sikre samarbeid om innkjøp og kontraktsoppfølging fram til etablering av 1 innkjøpsenhet i Nye Drammen

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer