Milepæler som er nådd: Samarbeid om nye kontrakter fram mot Nye Drammen. Kommende milepæler: utvikle nye innkjøpssamarbeid med andre kommuner/regioner

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer