Fellesnemnda har vedtatt arbeidsgiverpolitisk plattform - "Vi i Drammen". Fellesnemnda har innstilt Drammen kommunale pensjonskasse som pensjonsleverandør for Nye Drammen, noe kommunestyrene har sluttet seg til.

Dokumenter

Møter og møtepapirer

Medlemmer

4.2 Arbeidsgiverpolitisk plattform

  • (prosjektleder), , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjensten)

4.3 Etisk reglement

  • (prosjektleder), , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)

4.4 Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår

  • (prosjektleder), , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)

Pensjonskasse

Kontaktperson prosjektstab: