Fellesnemnda har vedtatt arbeidsgiverpolitisk plattform - "Vi i Drammen". Fellesnemnda har innstilt Drammen kommunale pensjonskasse som pensjonsleverandør for Nye Drammen, noe kommunestyrene har sluttet seg til. Fellesnemnda har behandlet saker om etisk reglement og heltidskultur.

Dokumenter

Møter og møtepapirer

Medlemmer

4.2 Arbeidsgiverpolitisk plattform

  • (prosjektleder), , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjensten)

4.3 Etisk reglement

  • (prosjektleder), , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)
  • (vernetjenesten)

4.4 Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår

  • (prosjektleder), , , (adm)
  • , , (tillitsvalgte)

Pensjonskasse

Kontaktperson prosjektstab: