Milepæler nådd: 1) Rapport om forvaltningsmiljøene innen eiendom (formålsbygg), 2) Sak i fellesnemnda om organisering av eiendom i Nye Drammen, foretak eller ikke. Kommende milepæler: Høring om organisering i kommunestyrene i februar 2019

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

Kartleggingsgruppe eiendom: