Prosjektet har ingen arbeidsgruppe. Saker blir framlagt fellesnemnda for beslutning. Organisering av eiendom faller også innunder A1.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

Kartleggingsgruppe eiendom: