Daglig leder for Nye Drammen Eiendom er Gjermund Riis Brekke. Drammen rådhus vil være rådhus også i Nye Drammen. Arbeidet med å tilpasse rådhuset til nytt kommunestyre starter før sommeren. Et prosjekt for lokalisering av tjenester i Nye Drammen er i startfasen. Det man begynner med er å se på mulige lokaler for knutepunkt i kommunedelene, samt Åpent hus.

Dokumenter

Medlemmer

  • Prosjektleder for organisering av Nye Drammen eiendom KF -
  • Kontaktperson for lokale knutepunkt
  • Kontaktperson lokaler Åpent hus
  • Kontaktperson i prosjektstaben Nye Drammen:

Kartleggingsgruppe eiendom: