Fellesnemnda har innstilt på å ha et foretak for forvaltning av formålsbygg i Nye Drammen. Kommunestyrene har sluttet seg til forslaget. Kravspesifikasjon til daglig leder av foretaket er drøftet. Det vil bli gjennomført innplassering av daglig leder så raskt som mulig. De ansatte som i dag jobber med drift, forvaltning og vedlikehold av formålsbygg har gjennomført arbeidsverksteder for å komme med innspill til organisering. Drammen rådhus vil være rådhus også i Nye Drammen. Fellesnemnda vil behandle en sak om tilpasning av rådhuset i sitt april-møte. Innbyggerne i dialogmøte kommer i disse dager med innspill til hvor de mener et lokalt knutepunkt bør være i deres kommunedel. Dette samles inn og sendes videre til et prosjekt for lokalisering av tjenester i Nye Drammen.

Dokumenter

Medlemmer

Kartleggingsgruppe eiendom: