Prosjektet er avsluttet.

Dokumenter

Medlemmer

  • Prosjektleder for organisering av Nye Drammen eiendom KF -
  • Kontaktperson for lokale knutepunkt
  • Kontaktperson lokaler Åpent hus
  • Kontaktperson i prosjektstaben Nye Drammen:

Kartleggingsgruppe eiendom: