Drammen rådhus vil være rådhus også i Nye Drammen. Kommunestyresalen vil være oppgradert til det første konstituerende møtet 8. oktober. Et prosjekt for lokalisering av tjenester i Nye Drammen er i startfasen. P.t. har man bestemt lokalisering av knutepunktene i kommunedelen: rådhuset i Mjøndalen, Folkets Hus i Krokstadelva, Solberghallen/Ligosenteret, 1. etasje i Bragernes kvartal, Paviljong ved Gulskogen skole, tidligere Strømsø skole, Fjellhallen, Åskollen bo- og servicesenter, Konnerudsenteret, rådhuset i Svelvik. Hvilke tjenester som skal fylle de ulike lokalene blir snart publisert.

Dokumenter

Medlemmer

  • Prosjektleder for organisering av Nye Drammen eiendom KF -
  • Kontaktperson for lokale knutepunkt
  • Kontaktperson lokaler Åpent hus
  • Kontaktperson i prosjektstaben Nye Drammen:

Kartleggingsgruppe eiendom: