Milepæler nådd: Rapport om forvaltningsmiljøene innen eiendom (formålsbygg). Kommende milepæler - Sak om organisering i Nye Drammen, foretak eller ikke (desember).

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

Kartleggingsgruppe eiendom: