Milepæler nådd: Kartlegging av HR-rutiner i de tre kommunene. Kommende milepæler: Designe nye HR-rutiner (sykefraværsordnigner, etc) (juli).

Dokumenter

Medlemmer