Milepæler nådd: Kartlegging av HR-rutiner i de tre kommunene. Kommende milepæler 1) Kompetansekartlegging av ansatte (påske), 2) Designe nye HR-rutiner (sykefraværsordnigner, etc) (juli).

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer