Flexitidsreglement, etikkreglement, rammeavtale for turnus og arbeidstidsreglement er drøftet. Arbeidstidsreglementet kommer tilbake til drøfting når forslag til harmonisering er lagt fram. Det er for eksempel ulike ordninger i dag på "gangtid", betalt lunsj og fri på julaften/nyttårsaften. Etikkreglement behandles i fellesnemnda i september.

Dokumenter

Medlemmer