6. juni ble flexitidsreglement og arbeidstidsreglement drøftet. Arbeidstidsreglementet kommer tilbake til drøfting når forslag til harmonisering er lagt fram. Det er for eksempel ulike ordninger i dag på "gangtid", betalt lunsj og fri på julaften/nyttårsaften. Etikkreglement skal drøftes i neste møte i august. Da kommer også rammeavtale for turnus.

Dokumenter

Medlemmer