"Årringer/Ringvirkninger" vant konkurransen om nytt kommunevåpen. Vinnerforslaget fikk ikke tilslutning i kommunestyrene. Fellesnemnda vedtok å benytte det midlertidig som symbol, fram til nytt kommunestyre velger seg et permanent symbol. Det ble bedt om lovlighetsoppfølging av vedtaket. Fellesnemnda avventer bruk av "årringer/virkninger" til etter Fylkesmannens behandling av vedtaket. Arbeidet med ordførerkjede og grafisk profil må vente til avklaring på permanent kommunevåpen. De tre kommunene jobber med å markedsføre hverandres kulturarrangement gjennom sosiale medier, og med hjelp av Byen Vår Drammen.

Prosjektplan og viktige lenker

Møter og møtepapirer

Referat

Møtereferat

Møtereferat

Møtereferat

Medlemmer

Politisk arbeidsgruppe:

  • (leder)

Administrativ støtte: