Prosjektet har arrangert et åpent ideseminar om digitalisering, hvor også invitasjoner var sendt ut til ressurspersoner fra næringslivet. Etter seminaret kunne interesserte melde seg til å delta i et ideutvalg, som sammen med politikere, skulle jobbe med visjoner for Digitale Drammen 2025. Ideutvalget har hatt 2 møter, og de vil levere en rapport til fellesnemnda i juni.

Politiske saker

Medlemmer

Politisk arbeidsgruppe:

  • (leder)

Administrativ støtte: