Et arbeidsutvalg av politkere skal lage et ideutvalg, som skal se på visjoner for Drammens digitale framtid. Innspillene som kommer vil bli med som grunnlag for en digitaliseringsstrategi. Ideutvalget skal levere sine innspill innen sommeren. Seminar avholdes på temaet 14. februar.

Prosjektplan

Politiske saker

 

Møter og møtepapirer

Medlemmer

Politisk arbeidsgruppe:

  • (leder)

Administrativ støtte: