Prosjektet jobber med spissing av mandat innen digitalisering og kravspesifikasjoner for de innbyggere som inviteres med. Fellesnemnda får sak til behandling i desember.

Prosjektplan

Politiske saker

 

Møter og møtepapirer

Medlemmer

Politisk arbeidsgruppe:

  • (leder)

Administrativ støtte: