Tjenester som har vært produsert i selskaper/foretak, som Nye Drammen vil produsere i basisorganisasjonen: IKT drift og utvikling, kemner, kommuneadvokat, legevakt, krisesenter, parkering og vann- og avløpstjenester. Drammensbadet og Hermannsenteret fortsetter som kommunale foretak. Drammen eiendom KF organiseres som et nytt foretak for forvaltning av eiendom. En eierstrategi vil bli behandlet av det nye kommunestyret høsten 2019.

Prosjektplan

Medlemmer

  • (prosjektleder)

Vernetjenesten