Tjenester som har vært produsert i selskaper/foretak, som Nye Drammen vil produsere i basisorganisasjonen: IKT drift og utvikling, kemner, kommuneadvokat, legevakt, krisesenter, parkering, eiendomsforvaltning og vann- og avløpstjenester. Drammensbadet og Hermannsenteret fortsetter som kommunale foretak. En eierstrategi vil bli behandlet av det nye kommunestyret høsten 2019.

Prosjektplan

Medlemmer

  • (prosjektleder)

Vernetjenesten