Milepæler nådd: Fellesnemnda har anbefalt at IKT-tjenester, kemner og kommuneadvokat legges til basis i Nye Drammen. Videre har fellesnemnda behandlet saker om legevakt, krisesenter, parkering, eiendomsforvaltning og vann- og avløpstjenester i desember. Vurdering om Drammensbadet og Hermannsenteret vil bli gjort samtidig. Sakene er på høring i kommunene. En eierstrategi vil bli behandlet av det nye kommunestyret høsten 2019

Prosjektplan

Medlemmer

  • (prosjektleder)

Vernetjenesten