Milepæler nådd: Fellesnemnda har anbefalt at IKT-tjenester, kemner og kommuneadvokat legges til basis i Nye Drammen. Kommende milepæler: Fellesnemnda behandler saker om legevakt, krisesenter, parkering, eiendomsforvaltning og vann- og avløpstjenester i desember. Vurdering om Drammensbadet og Hermannsenteret vil bli gjort samtidig.

Prosjektplan

Medlemmer

  • (prosjektleder)

Vernetjenesten