Tjenester som har vært produsert i selskaper/foretak, som Nye Drammen vil produsere i basisorganisasjonen: IKT drift og utvikling, kemner, kommuneadvokat, legevakt, krisesenter, parkering og vann- og avløpstjenester. Drammensbadet og Hermannsenteret fortsetter som kommunale foretak. Drammen eiendom KF organiseres som et nytt foretak for forvaltning av eiendom. En eierstrategi vil bli behandlet av det nye kommunestyret høsten 2019/våren 2020.

Prosjektplan

Medlemmer

  • (prosjektleder)

Vernetjenesten