Prosjektet har en arbeidsgruppe som driver kommunikasjonsarbeid. Gruppen har ikke mandat til å jobbe med framtidig organisering av kommunikasjon i Nye Drammen. Mandatet begrenser seg til kommunikasjonsoppgaver ifm etablering av Nye Drammen.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer