Følgende kommunikasjonskanaler benyttes: - Informasjonsmøter for ledere og ansatte - E-post - Workplace - Intranett - Nettside - www.nyedrammen.no - Facebook - https://www.facebook.com/sammeni2020/ - Magasiner til alle innbyggere - to nummer kom i 2018, tredje kommer i juni 2019

Dokumenter

Medlemmer