Følgende kommunikasjonskanaler benyttes: - Informasjonsmøter for ledere og ansatte - E-post - Workplace for ledere som pilotprosjekt - Intranett - Nettside - Facebook - Magasiner til alle innbyggere

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer