Den viktigste informasjonskanalen til innbyggere og næringsliv er nettsiden vår (www.nyedrammen.no). For de ansatte brukes intranettene og workplace i tillegg. Det avholdes jevnlig informasjonsmøter for ledere, tillitsvalgte og ansatte. Du kan også følge facebooksiden vår, for å bli med i diskusjoner eller komme med innspill (https://www.facebook.com/sammeni2020/). Ansvarlig for kommunikasjon i ny kommune er Lars Arntzen.

Dokumenter

Medlemmer