Prosjektet er avsluttet.

Viktige dokumenter

Møter og møtepapirer

Dokumenter

Rapport

Rapport fra dialogmøte (pdf)

Rapport (pdf)

Rapport fra Københavnseminaret

Rapport fra mini FOU-semiar 03.05.18 (pdf) 

Rapport dialogmøte Solbergelva og Åssiden

Dialogmøte med ungdom - rapport

Sluttrapport for utvalgets arbeid

Medlemmer

Politisk arbeidsgruppe:

  •  (leder)

Administrativ støtte: