Dette er et teknisk prosjekt, hvor en stor oppgave er retting av feil i matrikkelen. Det meste er ferdiggjort.

Prosjektplan

Medlemmer