Dette er et teknisk prosjekt, hvor en stor oppgave er retting av feil i matrikkelen. Når nye vegnavn er valgt for å sikre unike adresser, vil gårds- og bruksnummer også oppdateres.

Prosjektplan

Medlemmer