Prosjektet har som mandat å sikre oppdatering av matrikkel ifm etablering av Nye Drammen.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer