Milepæler som er nådd: Laget forslag til nye navn på gater med overlappende navn. Kommende milepæler: Fellesnemnda behandler navneforslagene i desember. Kommunestyrene behandler navneforslagene fortløpende.

Prosjektplan

Politiske saker

Møter og møtepapirer

Medlemmer

Samordningskomite for navneforslag:

  • Else Høyer Nebel Tangen
  • Gunnar Helgerud

Administrative prosjektmedlemmer: