Prosjektet er avsluttet. Gårds- og bruksnummer blir oppdatert på følgende måte: Gårdsnumrene i Nedre Eiker vil få lagt til 200 til sitt eksisterende nummer, mens gårdsnumrene i Svelvik får lagt til 300. Det betyr at gårds og bruksnummer 25/135 i de tre kommunene i dag, vil bli 25/135 i Drammen (som før), 225/135 i Nedre Eiker og 325/135 i Svelvik.

Prosjektplan

Politiske saker

Medlemmer

Samordningskomite for navneforslag:

  • Else Høyer Nebel Tangen
  • Gunnar Helgerud

Administrative prosjektmedlemmer: