Prosjektet er avsluttet. Ansvaret ligger hos ny virksomhetsleder for Geodata Håkon Løvli.

Prosjektplan

Politiske saker

Medlemmer

Samordningskomite for navneforslag:

  • Else Høyer Nebel Tangen
  • Gunnar Helgerud

Administrative prosjektmedlemmer: