Kommunestyrene har vedtatt nye vegnavn i de tre kommunene, for å sikre unike adresser. Noen få veger i Svelvik har ennå ikke fått endelig navn. Dette skjer innen sommeren. Nå planlegges prosessen med omadressering og skilting.

Prosjektplan

Politiske saker

Medlemmer

Samordningskomite for navneforslag:

  • Else Høyer Nebel Tangen
  • Gunnar Helgerud

Administrative prosjektmedlemmer: