En prinsippsak om at inntektsnivået ikke senkes i Nye Drammen fra gebyrer og avgifter, sammenlignet med dagens nivå i de tre kommunene er behandlet av fellesnemnda. Kommende milepæler: - Forslag til harmonisering av gebyrer og avgifter, juni - Forslag til harmonisering av regnskapsrutiner og andre økonomitema, juni - Budsjett 2020 og økonomiplan, oktober

Prosjektplan

Medlemmer