Milepæler nådd: - Prinsippsak om at inntektsnivået ikke senkes i Nye Drammen fra gebyrer og avgifter, sammenlignet med dagens nivå i de tre kommunene Kommende milepæler: - "Strategidokument" som gir føringer på tjenesteprofil, skal på høring i mars - Forslag til harmonisering av gebyrer og avgifter, juni - Forslag til harmonisering av regnskapsrutiner og andre økonomitema, juni - Budsjett 2020 og økonomiplan, oktober

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer