Viktige milepæler som er nådd: Besluttet 1) organisasering av toppledernivået, 2) kommunalsjef- og stabsledernivået, 3) bemannet kommunal- og stabssjefer (2 stillinger er eksternt utlyst og derfor ikke ennå besatt), 4) Virksomhetsnivået Aavdelingsnivået drøftes 10. og 23. mai. Innplassering av alle ansatte skal være ferdig før sommerferien.

Viktige dokumenter

Møter og møtepapirer

  • Referat 8. juni 2018 (pdf)
  • Dagsorden 8. juni 2018 (pdf)

Medlemmer