Viktige milepæler som er nådd: 1) Presentasjon av organisasjon for toppledernivået, 2) Definisjon av kommunalsjefnivået (medio desember) Kommende milepæler: , 1) Bemanne kommunal- og stabssjefer (medio januar 2019), 2) Organisasjonskartet og definisjon virksomhets/avdelingsnivået (påske).

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

  • Referat 8. juni 2018 (pdf)
  • Dagsorden 8. juni 2018 (pdf)

Medlemmer