Organisasjonskartet ned til avdelingsnivå er drøftet og besluttet. Det gjenstår noe på avdelingsstruktur i skolen, samt å fylle avdelingene med "innhold".

Viktige dokumenter

Møter og møtepapirer

  • Referat 8. juni 2018 (pdf)
  • Dagsorden 8. juni 2018 (pdf)

Medlemmer