Elisabeth Enger er ansvarlig for prosjektet. Det foreligger ingen prosjektplan. Presentasjon av organisasjon for toppledernivået er vedlagt. De neste leddene i organisasjonen, samt navnene på de personene som skal bekle de ulike lederstillingene, kommer utover høsten.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

  • Referat 8. juni 2018 (pdf)
  • Dagsorden 8. juni 2018 (pdf)

Medlemmer

Elisabeth Enger