Organisasjonskartet ned til avdelingsnivå er drøftet og besluttet. Lokalisering av tjenestene er besluttet. Se nyheter under "Aktuelt" for å lese mer.

Viktige dokumenter

Møter og møtepapirer

  • Referat 8. juni 2018 (pdf)
  • Dagsorden 8. juni 2018 (pdf)

Medlemmer