Sak om kommuneplan kommer til fellesnemnda i august. Når denne saken er behandlet, vil det komme en prosjektplan.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

  •