Prosjektet jobber med opparbeiding av kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen. Dette inkluderer levekår, demografi, folkehelsestatus o.a. Det nye kommunestyret vil videreføre det arbeidet som er gjort i prosjektet, når de starter prosessen med ny kommuneplan.

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

  •