Milepæler nådd: - vedtatt politisk utvalgsstruktur Kommende milepæler: - vedta "andre råd og utvalg" - april - politiske reglementer, delegering reglement, etisk reglement - april

Prosjektplan

Møter og møtepapirer

Medlemmer

Politisk arbeidsutvalg:

Administrativ støtte: