Milepæler nådd: - vedtatt politisk utvalgsstruktur Kommende milepæler: - vedta "andre råd og utvalg" - mai - politiske reglementer, delegering reglement, etisk reglement - mai

Prosjektplan

Medlemmer

Politisk arbeidsutvalg:

Administrativ støtte: