Milepæler nådd: - vedtatt politisk utvalgsstruktur Kommende milepæler som behandles i nytt kommunestyre: - vedta "andre råd og utvalg" - politiske reglementer, delegering reglement, etisk reglement

Prosjektplan og lenker til politiske saker

Medlemmer

Politisk arbeidsutvalg:

Administrativ støtte: